Z żalem zawiadamiamy,
że w niedzielę 16 marca zmarł
Michał Browarski
członek Okręgu Warszawskiego ZPAF od 1978 roku.
Urodził się 8 września1945 roku w Warszawie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy. 

Najważniejszym tematem jego twórczych poszukiwań był fotoreportaż (czas pokoju, czas wojny), 

a najbardziej ulubionym - krajobraz morza, któremu dedykował liczne wystawy i wydawnictwa. Fotografował dla magazynu „Polska", współpracował z wieloma warszawskimi teatrami, magazynem „LOT - Kalejdoskop" oraz Tokijską Agencją Prasową. Fotografią pejzażową zajmował się od 30 lat. Był autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie, w prywatnych kolekcjach w USA, Kanadzie, Holandii i Polsce.

Msza żałobna odbędzie się 20 marca, w czwartek, o godzinie 13 w dolnym kościele św. Małgorzaty w Łomiankach, ul. Warszawska 121.


Wystawy indywidualne:
„Pielgrzymi" - Chicago (USA) 1981; „Kolor pejzażu" - Stara Galeria ZPAF, 

Warszawa, Galeria Kodak, Warszawa 1991 (oraz Londyn); „Afganistan 1992 - czas pokoju, czas wojny" 

- Stara Galeria ZPAF, Warszawa 1992; Muzeum Etnograficzne - Groningen, Holandia 1993; „Pejzaże 

morza Bałtyckiego" - Galeria Kodak, Warszawa 1995; „Krajobrazy nieba" - Galeria Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1998; „Kolor Bałtyku" - Stara Galeria ZPAF, Warszawa 1998; 

„Wiara - natura - wojna" - Stara Galeria ZPAF, Warszawa 2001; „Portret morza cz. I" 

- Galeria ProfiLab, Warszawa 2001; „Portret morza - symetria i kolor" - Galeria ProfiLab, 

Warszawa, Centralne Muzeum Morskie - Gdańsk 2003; „Zbiorowy portret Polaków stanu wojennego".

Fotografie w zbiorach: Muzeum Sztuki - Łódź; Ministerstwo Ochrony Środowiska - Warszawa; 

kolekcje prywatne, m.in.: w Polsce, USA, Kanadzie i w Holandii.

Nagrody i odznaczenia: Dyplom Ministra Kultury „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii artystycznej" (2004), stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000).

Związek Polskich Artystów Fotografików