Wisława - Osoba z Krakowa -
kochając materię słowa
wiedziała, że "nic dwa razy"
nie spełnia się na rozkazy -
na dali bezwiedzę gotowa
 
(zwyczajnie nadzwyczajnej LIMERYCZCE z Krakowa i z całego świata)