Na zebraniu dnia 8 maja 2006 zarząd podjął uchwałę o ukonstytuowaniu się na nowo po Walnym Zebraniu. Uchwalono następujący podział funkcji:
Prezes - Janusz Maciejewski,

Wiceprezesi - Radosław Flis i Aleksander Żołnierski

Skarbnik i jednocześnie Sekretarz - Krzysztof Łoziński

Członkowie zarządu: Andrzej Palczewski i Maciej Geller.

Zarząd uznał, że łączenie funkcji skarbnika i sekretarza jest możliwe, bo funkcja sekretarza nie jest funkcją statutową.

Krzysztof Łoziński
sekretarz zarządu