Prezentujemy 161 zdjęć (portretów i zdjęć prywatnych) osób, które zmarły w czasie tortur, lub zostały celowo zabite bez wyroku sądowego, przez funkcjonariuszy „Biura 610" (specjalnego wydziału chińskiej policji politycznej) w ramach przygotowań ChRL do olimpiady w Pekinie w 2008 roku.
Władze chińskie postanowiły przed olimpiadą fizycznie zlikwidować, lub spacyfikować strachem wszelką opozycję, a przede wszystkim związek Falun Gong, ćwiczący inny rodzaj gimnastyki zdrowotnej, niż sobie władze chińskie życzą. Z tego powodu około 200 tysięcy ludzi osadzono w więzieniach, aresztach i obozach koncentracyjnych (których jest w Chinach ponad 5 tysięcy). Ponad 2 tysiące osób już zmarło podczas tortur. Są wśród nich także dzieci (też na naszych zdjęciach), bo funkcjonariusze „Biura 610" uważają, że zabicie dziecka jest dobrą metodą „zmiękczenia" i nakłonienia do zeznań jego rodziców.

Przy zdjęciach nie podajemy nazwisk i opisów przypadków. Informacje te może czytelnik znaleźć na stronie:
http://photo.minghui.org/photo/images/persecution_evidence/E_death_1.htm

Zdjęcia udostępnili nam działacze związku Falun Gong (Falun Dafa). Dedykujemy je naszym sportowcom, działaczom i kibicom, którzy chcą wziąć udział w tej olimpiadzie. Może wieczorem, po sportowych emocjach i paru browarach do snu, przyśnią się wam te twarze.

Redakcja