Korea Północna  kojarzy się z kultem wodza, z programem jądrowym, silnym wojskiem i „Osią zła". Mimo, że Kim Ir Sen zmarł już ponad 13 lat temu, dzień urodzenia „wielkiego wodza" jest świętem narodowym, a wszechobecność jego podobizny  w Korei Północnej sprawia, że wydaje się on wciąż żywy. Za świętych są uważani nie tylko Kim, ale również dzieci, wnuki, i inni krewni Kim Ir Sena. Wszelkie te elementy mają jedynie na celu uwiarygodnić władzę Kim Jong Ila, ale w takim razie jaki jest rzeczywisty wpływ jego rodziny na system północnokoreański?
System Północnokoreański kuleje od 20 lat. Problemy gospodarcze, brak pomocy krajów RWPG ograniczają możliwości Korei Północnej. W takim układzie geopolitycznym, Kim Jong Il chce przetrwać jak najdłużej, ale ze względu na naturę systemu północnokoreańskiego i na wszechobecny nepotyzm, utrzymuje on rodzinę przy władzy.

Rodzina Kimów jest podzielona na dwie gałęzie. Ci, którzy są krewnymi biologicznej matki Kim Jong Ila, Kim Jong Suk i druga cześć rodziny ze strony drugiej żony Kim Ir Sena: Kim Sung Ae. Ci pierwsi mają najwyższe  stanowiska w Korei Północnej, ci drudzy zostali prawdopodobnie odsunięci od władzy. Czy to brat przyrodni Kim Jong Ila, Kim Pyong Ila, który urzęduje w Warszawie jako przedstawiciel Korei Północnej, czy to inne dzieci Kim Sung Ae, m.in. Kim Yong Il, młodszy brat Kim Pyong Ila, który długo pracował w ambasadzie KRL-D w Berlinie, lub siostra Kim Pyong Il, której mąż Kim Kwang Sop reprezentuje interesy północnokoreańskie w Wiedniu, a wcześniej w Pradze.

Rodzina jest ważniejszym elementem niż partia, lub wojsko. Inni krewni Kim Jong Ila także mają solidne posady czy to w Partii -siostra Kim Jong Ila, która jest członkiem najwyższego zgromadzenia ludowego - i jej mąż Jang Song Taek, który stoi na jego czele. Bracia jego mają ważne stanowiska, m. in. jego najstarszy brat jest szefem nadzorującym garnizon, odpowiedzialny jest też za bezpieczeństwo stolicy Korei Północnej, Phenianu.

A dzieci Kim Jong Ila? Spekuluje się, że najstarszy syn Kim Jong Ila, Kim Jong  Nam jest odpowiedzialny za handel fałszywymi dolarami, które produkuje Korea Północna. Nie pracuje on sam w tym biznesie, przypuszcza się też, że siostra Kim Jong Ila nadzoruje przemysł lekki w KRL-D i zajmuje się również działalnością syna Kim Jong Ila.

Już wyżej wspominaliśmy o Kim Jong Nam, ale Kim Jong Il ma jeszcze dwóch synów, którzy nie tylko uczyli się w Szwajcarii jak starszy brat, ale również obejmowali ważne stanowiska w aparacie politycznym. Drugi to Kim Jong Chol. Co do trzeciego syna Kim Jong Un,  wiadomo o nim niewiele, oprócz tego że pracuje w partii, ale ojciec nie przepada za nim, ze względu na  kobiecy wygląd. Istnieje rywalizacja między trzema potomkami Kim Jong Ila. Kiedy Kim Jong Nam był w Austrii w 2004 r., próbowano dokonać zamachu na niego. Spekulacje mówią o tym, że pozostali synowie Kim Jong Ila byli równie mocno zamieszani w ten spisek.

Rodzinę łączą różne czynniki, warto zauważyć, że poza Kim Jong Ilem, każdy studiował za granicą i praktycznie wszyscy odbywali część studiów w Moskwie poza nieżyjącym bratem Kim Pyong Ila: Kim Yong Il, który napisał doktorat z fizyki w byłym NRD. System północnokoreański jest w ciężkim stanie, Kim Jong Il wciąż nie wybrał następcy, jednakże na wszystkich szczeblach administracji, gospodarki i partii można znaleźć członków rodziny Kima, system ten będzie tak funkcjonować, dopóki rodzina będzie się zgadzać na takie zasady kierowania krajem.

Nicolas Levi

Autor jest młodym politologiem, pisze doktorat o Korei Północnej, prowadzi portal www.northkorea.pl.